2020 Lensis Studio © Wszystkie prawa zastrzeżone.
2020 Lensis Studio © Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Więcej materiałów na naszych kanałach yt oraz fb

Poniżej

prezentujemy

przykłady

o

różnym

stopniu

skomplikowania,

począwszy

od

prezentacji

z

subtelną

szatą

graficzną,

a

skończywszy

na

filmach

z

wykorzystaniem

techniki

rozpoznawania

sceny,

śledzenia

ruchu,

efektów

cząsteczkowych

czy

osadzania

grafiki

w

trójwymiarowej

przestrzeni.

2020 Lensis Studio © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Poniżej

prezentujemy

przykłady

o

różnym

stopniu

skomplikowania,

począwszy

od

prezentacji

z

subtelną

szatą

graficzną,

a

skończywszy

na

filmach

z

wykorzystaniem

techniki

rozpoznawania

sceny,

śledzenia

ruchu,

efektów

cząsteczkowych

czy osadzania grafiki w trójwymiarowej przestrzeni.

2020 Lensis Studio © Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Więcej materiałów na naszych

kanałach yt oraz fb

Poniżej

prezentujemy

przykłady

o

różnym

stopniu

skomplikowania,

począwszy

od

prezentacji

z

subtelną

szatą

graficzną,

a

skończywszy

na

filmach

z

wykorzystaniem

techniki

rozpoznawania

sceny,

śledzenia

ruchu,

efektów

cząsteczkowych

czy

osadzania

grafiki w trójwymiarowej przestrzeni.

Zachęcamy do obejrzenia przykładowych filmów i animacji promocyjnych.
PORTFOLIO
2020 Lensis Studio © Wszystkie prawa zastrzeżone.